English
极品飞车13-设置教程

教程只用于迪龙游戏手柄和方向盘设置

点击游戏

 点击控制

 PUPT808                                                                                                         pupt806

 

进入控制设置页面,页面右侧预设置,使用键盘方向切换至28选项,振动开关打开

键盘回车,鼠标自动转入页面左侧左转位置,此时键盘回车,自定义手柄键位即可

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

首页进入游戏,点击选项

服务
新闻与活动